Szkolenia online na uprawnienia SEP

Szkolenia online na uprawnienia SEP

Wszystkie osoby zatrudnione na stanowiskach związanych z eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji czy sieci elektroenergetycznych muszą posiadać uprawnienia zawodowe do wykonywania tego rodzaju zawodu. Uprawnienie SEP można zdobyć po odbyciu kursu oraz zaliczeniu egzaminu.

SEP uprawnienia dla rozwoju kariery
Sepowskie uprawnienia są niezbędne osobom już zatrudnionym oraz tym aplikującym na stanowiska w sektorze energetycznym. Posiadanie uprawnienia SEP to także atut w rękach właściciela firmy, nawet jeśli osobiście nie wykonuje prac, to mając uprawnienia skuteczniej zarządzać będzie zasobami ludzkimi.

Dzięki uprawnieniom sepowskim można zdobyć bardzo atrakcyjny zawód. Sektor energetyczny to najważniejszy, strategiczny obszar gospodarczy, a zarobki w przedsiębiorstwach działających w branży energetycznej należą do najwyższych w kraju. Zapisanie się na kurs, który daje uprawnienia SEP można rozpocząć nowy, lepszy etap w swojej karierze zawodowej.

Jakie sepowskie uprawnienia można zdobyć?
Działalność w sektorze energetycznym została podzielona na trzy obszary:
Elektryka – urządzenia, instalacje i sieci związane przepływem prądu elektrycznego; oznaczenie uprawnień G1;
Ciepłownictwo – praca przy urządzeniach i sieciach związanych z dostawą ciepła; oznaczenie G2;
Gazownictwo – zawody związane z obsługą lub dozorem urządzeń i instalacji gazowniczych; oznaczenie G3.

W każdej z wymienionych dziedzin można wykonywać pracę związaną z eksploatacją urządzeń lub ich nadzorem, co w praktyce oznacza konieczność posiadania odrębnych uprawnień. literką E oznaczamy uprawnienia dla zajmujących się eksploatacją; D – to oznaczenie do zatrudnionych przy dozorze urządzeń, instalacji, sieci.

Zarówno uprawnienia sektorowe jak i związane z rodzajem obowiązków można, a często nawet trzeba łączyć. Obecnie większość urządzeń ciepłowniczych i gazowych zasilanych jest prądem elektrycznym, stąd gazownicy i ciepłownicy muszą posiadać także uprawnienia SEP G1 dla elektryków.

SEP uprawnienia – jak zdobyć certyfikat?
Kursy na sepowskie uprawnienia dostępne są dla wszystkich, którzy mają wykształcenie co najmniej podstawowe i ukończyli 18 lat.
Organizatorzy kursów działają w oparciu o programy i wytyczne Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Egzaminy kończące kursy przeprowadzają komisje powołane przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki .

Obecnie kursy dające uprawnienie SEP można odbyć nie wychodząc z domu. Szkolenia online to forma wygodna oraz tańsza, niż kursy stacjonarne.

Kursanci uczą się w swoim tempie w czasie dogodnym dla nich. Materiał kursu umieszczony na platformie e-learningowej można przeglądać dowolną ilość razy, aby następnie w wybranym przez siebie momencie przystąpić do egzaminu. Zaliczenie egzaminu na oceną pozytywną kończy szkolenie, a dowodem na to jest certyfikat potwierdzający nabycie uprawnień SEP.

Certyfikaty z uprawnieniami sepowskimi mają ograniczony czas ważności – pięć lat. Po upływie terminu, w celu odnowienia uprawnień, należy odbyć kurs aktualizujący.

Redakcja

Powiązane wpisy