Kursy SEP – jakie uprawnienia można zdobyć?

Kursy SEP – jakie uprawnienia można zdobyć?

Posiadanie uprawnień SEP daje możliwość wykonywania pracy w sektorze energetycznym. Elektrycy, ciepłownicy, gazownicy to trzy grupy pracowników, którzy muszą posiadać uprawnienia sepowskie. Drogą do zdobycia uprawnień są szkolenia SEP organizowane pod nadzorem Urzędu Regulacji Energetyki.

Szkolenie SEP – komu jest potrzebne?

Na szkolenia SEP powinni zapisać się wszyscy ci, którzy planują zatrudnienie w zawodach związanych z urządzeniami ciepłowniczymi, elektrycznymi, gazowniczymi.
Warto zauważyć, że wiele urządzeń energetycznych to jednocześnie urządzenia elektryczne i gazowe lub ciepłownicze. Z tego należy wnioskować, że praca przy nowoczesnych sieciach lub urządzeniach energetycznych wymaga często posiadania więcej niż jednych uprawnień sepowskich.

Kursy SEP to także propozycja dla osób planujących prowadzenie własnej działalności gospodarczej w obszarze energetycznym. Warto także posiadać uprawnienia, gdy samodzielnie potrafimy naprawiać sprzęty elektryczne. Dzięki uprawnieniom nasze urządzenia będą sprawne, bezpieczne a my zaoszczędzimy dużo pieniędzy, które musielibyśmy zapłacić fachowcom.

Kto może zapisać się na szkolenie SEP?

Kursy SEP teoretycznie są dla wszystkich, którzy mają ukończone 18 lat. Nie trzeba mieć ukończonych studiów ani nawet szkoły średniej. Nie wymagana jest żadna wiedza specjalistyczna. Oczywiście taka wiedza, a szczególnie umiejętności są bardzo przydatne w codziennej praktyce zawodowej, ale do aplikowania na kurs nie są warunkiem koniecznym.

Kurs oparty jest na programie ramowym określanym przez Polskie Stowarzyszenie Elektryków. Zajęcia trwają jeden-dwa dni i podzielone są na wykłady teoretyczne oraz zajęcia ćwiczeniowe. W dobie pandemii, gdy większość szkoleń prowadzona jest w systemie zdalnym, część praktyczna oparta jest na pokazach wykorzystujących prezentacje multimedialne i filmy instruktażowe.

Jakie uprawnienia można zdobyć na kursie SEP?

Szkolenia SEP prowadzone są dla pracujących przy obsłudze urządzeń i sieci (ten typ szkoleń oznacza się literą E jak eksploatacja) oraz dla zatrudnionych przy dozorze (D jak dozór).

Ze względu na rodzaj urządzeń wyróżnia się trzy grupy uprawnień SEP:
• G1 elektryczne
• G2 energetyczne
• G3 gazowe.
W każdej z wymienionych kategorii znajdują się podgrupy, które dotyczą wielkości napięcia czy mocy urządzeń.

Jak można zdobyć uprawnienia SEP?

Zapisanie się na kurs SEP to początek drogi. Teraz kolej na zajęcia a następnie egzamin.

Egzamin kończący kurs ma charakter państwowy. Skład komisji zatwierdzany jest przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – instytucji nadzorującej egzaminy sepowskie.

Po zaliczeniu testu uczestnik kursu otrzymuje certyfikat potwierdzający nabycie uprawnień. w treści dokumentu dokładnie wymienione są typy urządzeń oraz rodzaje prac, jakie można wykonywać posiadając dane uprawnienia.
Zdobyte podczas kursu uprawnienia maja ważność przez pięć lat.

Redakcja

Powiązane wpisy