Jak wygląda nowoczesna budowa? Różni się znacznie od budów z przeszłości

Jak wygląda nowoczesna budowa? Różni  się znacznie od budów z przeszłości

W dzisiejszych czasach podesty ruchome to maszyny, bez których funkcjonowanie wielu branż byłoby wręcz niemożliwie. Ułatwiają pracę na wysokościach i są wykorzystywane do różnego rodzaju prac takich jak np. prace budowalne, montażowe, remontowe. Zwyżki wykorzystywane są do umieszczenia ludzi wraz z narzędziami na odpowiedniej wysokości. Pracownicy budowlani w obecnych czasach korzystają z środków ochrony osobistej, które w razie zagrożenia życia mogą im pomóc w złagodzeniu obrażeń . Oprócz twardo przestrzeganych reguł BHP w ich ubiorze, używają nowoczesnych narzędzi i maszyn.

Maszyny do prac wysokościowych czyli podesty ruchome

Wspomniane maszyny względem swojej budowy i przeznaczenia można podzielić na:

  • podnośniki nożycowe
  • podnośniki teleskopowo – przegubowe
  • podnośniki masztowe
  • podnośniki na gąsienicach

Większość podnośników jest dostępna w kilku wersjach np. podnośniki nożycowe mogą mieć napędy elektryczny i spalinowy.
W podnośnikach teleskopowo-przegubowych jak i w podnośnikach nożycowych możemy również wyróżnić wersje z ogumieniem terenowym z napędem 4×4 i silnikiem spalinowym. Natomiast podnośniki w wersji do pracy w środku hali mają tak zwane ogumienie szare niebrudzące.

Zwyżki doskonale zastępują rusztowania jak i drabinę. Te nowoczesne maszyny mogą wynieść pracownika na wysokość nawet 26m. Są w pełni zautomatyzowane, posiadają bardzo dużo zabezpieczeń w tym wyłączników krańcowych. Są w pełni przystosowane do pracy w trudnym terenie.

Szkolenia na podesty ruchome

Dużą zaletą podestów ruchomych jest łatwość w ich obsłudze pod warunkiem, że przejdziemy odpowiednie szkolenie na operatora podestów. Operator podestów jest bardzo odpowiedzialnym zawodem. Aby zdobyć uprawnienia na zwyżki należy przejść szkolenie na operatora podestów ruchomych przejezdnych i zaliczyć pozytywnie egzamin państwowy przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego lub Transportowego Dozoru Technicznego.

Dlaczego więc warto zrobić szkolenie na operatora podestów ruchomych? Ponieważ kończąc kurs otrzymujemy odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do pracy na podnośnikach koszowych takich jak elektryczne, spalinowe, podnośniki nożycowe, teleskopowe i podesty przegubowe. Podczas kursu zdobywamy wiedzę i umiejętności niezbędne do posługiwaniu się podestami ruchomymi, zgodnie z zasadami BHP. Kurs na operatora zwyżek składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i kończy się egzaminem państwowym, który przeprowadzany jest przez komisję Transportowego Dozoru Technicznegolub Urzędu Dozoru Technicznego. Uprawnienia wydawane są na 5 lat; z możliwością przedłużenia do 10 lat. Podsumowując, warto zapisać się na szkolenie na podnośniki, gdyż zdobyta wiedza pozwoli w bezpieczny i odpowiedzialny sposób korzystać z nich w czasie prac na wysokościach.

Redakcja

Powiązane wpisy