Jak należy serwisować wózki widłowe Śląsk?

Jak należy serwisować wózki widłowe Śląsk?

Profesjonalne przeglądy wózków widłowych Śląsk można podzielić na codzienne, konserwatorskie i okresowe. Poszczególne przeglądy różnią się między sobą nie tylko częstotliwością wykonywania, ale również uprawnieniami, które są wymagane przez osoby odpowiedzialne za przeglądy. Przy wykryciu nawet najmniejszych nieprawidłowości należy oczywiście odnotować je w dokumentacji, a następnie rozpocząć działania serwisowe. Wózki widłowe Śląskie, które nie są w 100% sprawne nie mogą być użytkowane.

Codzienne przeglądy

Stare i nowe wózki widłowe Śląsk powinny być sprawdzane tak naprawdę przed każdym rozpoczęciem pracy i po jej zakończeniu. Za przeprowadzanie codziennych przeglądów odpowiadają operatorzy, którzy oceniają stan ogólny i testują najważniejsze układy wózków widłowych. Dzięki codziennym przeglądom można wykryć nawet niewielkie usterki w stanie technicznym wideł, karetki oraz masztu. W przypadku wideł należy zwrócić uwagę na wszelkie wygięcia i uszkodzenia zamków. Doświadczony operator powinien sprawdzić także układ hydrauliczny. Wszelkie ewentualne wycieki uniemożliwiają oczywiście bezpieczne korzystanie z wózków widłowych. Mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że operator powinien sprawdzić także stan techniczny ogumienia i stan hamulców. Codzienny przegląd jest obowiązkowy, dlatego też należy go oczywiście udokumentować stosownym wpisem w specjalnej książce eksploatacyjnej.

Profesjonalne przeglądy konserwatorskie

Jeżeli chodzi o przeglądy konserwatorskie, to mogą być one przeprowadzane jedynie przez osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia nadane przez UDT. Wózki widłowe Śląskie, które objęte są pełnym dozorem technicznym powinny być poddane przeglądom konserwatorskim co miesiąc. Do tej grupy zaliczamy między innymi popularne wózki widłowe czołowe i wózki jezdniowe z dodatkowym wysięgnikiem. Jeżeli chodzi o wózki z ograniczonym dozorem technicznym, to przeglądy należy przeprowadzać co 60 dni. Do tej grupy można zaliczyć na przykład wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane. Głównym zadaniem przeglądów konserwatorskich jest nie tylko wykrycie, ale również usunięcie wszelkich usterek, dzięki czemu wózki widłowe będą pracować wydajnie i bezpiecznie.

Okresowe przeglądy

Kompleksowy serwis wózków widłowych Śląsk wymaga także okresowych przeglądów co 12 miesięcy. Odbiory UDT należą do obowiązków inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego. Pamiętać należy o tym, że to właśnie okresowe przeglądy UDT są bez wątpienia najważniejszymi badaniami wózków widłowych. Sprawdzany jest oczywiście nie tylko stan techniczny, ale również kompletność dokumentacji. Jeżeli stwierdzone zostaną nieprawidłowości to niezbędny jest serwis wózków widłowych Śląsk. Pozytywny wynik dopuszcza z kolei wózek widłowy do dalszej eksploatacji.

Redakcja

Powiązane wpisy