Uprawnienia SEP – ważność i ich odnowienie. O czym trzeba pamiętać?

Uprawnienia SEP – ważność i ich odnowienie. O czym trzeba pamiętać?

Właściciele uprawnień SEP oraz pokrewnych muszą pamiętać o tym, że aktualnie nie są one już nadawane bezterminowo. Także osoby, które otrzymały je jako bezterminowe, muszą pamiętać o ich systematycznym odnawianiu. Jaka jest ważność uprawnień SEP? W jaki sposób należy je odnowić?

Uprawnienia SEP ważność – jak długo można z nich korzystać?

Bezterminowe nadawanie uprawnień SEP było wygodne z punktu widzenia ich posiadaczy. Jednak zdarzało się, że osoby, które posiadały uprawnienia, nie posiadały jednocześnie odpowiedniej wiedzy i umiejętności, na przykład w ramach instalacji i sprzętów elektrycznych, cieplnych czy gazowych. Właśnie dlatego wprowadzone przepisy wymagają obecnie systematycznego odnawiania uprawnień.

W przypadku uprawnienia SEP ważność to obecnie 5 lat. Po tym właśnie czasie osoba, która posiada uprawnienia, powinna je odnowić, podchodząc ponownie do egzaminu SEP, który sprawdza jej wiedzę.

Odnowienie uprawnień SEP – kiedy jeszcze jest konieczne?

Dodatkowo poza terminem 5 lat odnowienie uprawnień elektrycznych, ciepłowniczych oraz gazowych konieczne jest w innych sytuacjach. Dotyczy to w szczególności osób, które:

  • otrzymały polecenie od pracodawcy o odnowieniu uprawnień
  • zajmują się usługową eksploatacją sieci, instalacji, urządzeń na rzecz firm i konsumentów
  • przez ostatnich 5 lat nie wykonywały zawodowo żadnych prac związanych z urządzeniami, instalacjami i sieciami

Odnowienie uprawnień elektrycznych, ciepłowniczych i gazowych – co należy zrobić?

Osoby, których uprawnienia SEP ważność już utraciły albo muszą one odnowić je z innych powodów, mogą podejść do samego egzaminu SEP.

Nie ma zatem potrzeby ponownego uczestniczenia w szkoleniu, jednak w przypadku osób, które dawno nie wykonywały żadnych obowiązków w ramach urządzeń, instalacji i sieci, zapisanie się na szkolenie może być bardzo pomocne.

Zgodnie z przepisami odnowienie uprawnień SEP następuje podczas egzaminu odbywającego się przed komisją SEP. Członkowie komisji pytają wtedy o różne kwestie związane z konkretną kategorią uprawnień, sprawdzając wiedzę egzaminowanego. Zaliczenie egzaminu pozwala na wydłużenie ważności uprawnień SEP.

Za odnowienie uprawnień elektrycznych, ciepłowniczych oraz gazowych należy zapłacić. Koszt egzaminu SEP to aktualnie 280 zł. W przypadku dodatkowego kursu należy zapłacić także około 100 zł za kurs online lub około 350 zł za kurs stacjonarny.

Zatem każdy posiadacz uprawnień SEP, który chce z nich korzystać, musi pamiętać o tym, że ważne jest odnowienie uprawnień SEP w terminie 5 lat lub też w innych sytuacjach, gdy wskazują na to przepisy.

Redakcja

Powiązane wpisy